Zastępstwa w dniu 2017-01-23 - 2017-01-24
Joanna Kin / 2017-01-23 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi
5 1 S - język niemiecki, 19 J. Słowiow za nieobecny oddział, język angielski
6 1 TA(1) - język niemiecki, 19 P. Laskowski złączenie grup, język niemiecki
7 2 S - język niemiecki, 15a A. Szczurowska za nieobecny oddział, matematyka
8 4 TA(1) - język niemiecki, 19 P. Laskowski złączenie grup
       
Dorota Lewandowska / 2017-01-23 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi
3 1 C(2) - wychowanie fizyczne, wf2 A. Nowicka wf
4 1 C(2) - wychowanie fizyczne, wf2 A. Nowicka wf
       
Marcin Łatka / 2017-01-23 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi
2 2 C - Uczniowie przychodzą później    
5 2 B - zajęcia techniczne, 16 K. Trzosek matematyka
6 3 B - zajęcia techniczne, 16 K. Siłakowski za nieobecny oddział, edb
7 2 A - zajęcia techniczne, 16 M. Swiniarska za ostatnią lekcję
8 3 S - Uczniowie zwolnieni do domu    
       
Katarzyna Majewska_2 / 2017-01-23 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi
3 2 TC - język polski, 17 M. Swiniarska za nieobecny oddział, język polski
4 3 TB - język polski, 17 M. Barczewski za nieobecny oddział, religia
5 3 TB - język polski, 17 P. Augustyn cała klasa, gr. 1 za ostatnią lekcję
6 1 TC - wiedza o kulturze, 17 W. Lewicki przedmioty zawodowe
       
Sławomir Przybysz / 2017-01-23 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi
3 1 A - Uczniowie przychodzą później    
4 3 S - zajęcia artystyczne, 1a A. Chojnacka za 1 lekcję
5 1 B - muzyka, 1a A. Szczurowska matematyka
6 1 C - muzyka, 1a K. Trzosek matematyka
7 1 S - muzyka, 1a E. Górnowicz-Franczak historia
       
Monika Kaczmarek / 2017-01-24 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
7 3 C - matematyka, 13 R. Kowalska matematyka
8 3 C - matematyka, 13 R. Kowalska matematyka
       
Dorota Lewandowska / 2017-01-24 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
3 3 C - wychowanie fizyczne, wf1 B. Wentowska wf
4 3 C - wychowanie fizyczne, wf1 B. Wentowska wf
5 3 A - wychowanie fizyczne, wf2 A. Drażdżewska-Nasiadek wf
6 3 A - wychowanie fizyczne, wf2 A. Drażdżewska-Nasiadek wf
7 2 C - wychowanie fizyczne, wf2 A. Nowicka wf
8 2 C - wychowanie fizyczne, wf2 A. Nowicka wf
       
Katarzyna Majewska_2 / 2017-01-24 wtorek
lekcja opis zastępca uwagi
3 2 S - język polski, 17 J. Markiewicz biologia
4 2 S - język polski, 17 B. Makowiecka chemia
5 1 S - język polski, 17 K. Trzosek matematyka
7 3 B - język polski, 17 A. Chojnacka geografia
Przygotowano za pomocą programu firmy VULCAN